Darmowa dostawa od 150zł

Boxy
Energie
Monety
Kody Pokémon Trading Card Game Live
Akcesoria
Albumy
Scarlet & Violet: Twilight Masquerade
Scarlet & Violet: Temporal Forces
Scarlet & Violet: Paldean Fates
Scarlet & Violet: Paradox Rift
Scarlet & Violet: 151
Scarlet & Violet: Obsidian Flames
Scarlet & Violet: Paldea Evolved
Scarlet & Violet: Scarlet & Violet
Sword & Shield: Crown Zenith
Sword & Shield: Silver Tempest
Sword & Shield: Lost Origin
Sword & Shield: Pokémon GO
Sword & Shield: Astral Radiance
Sword & Shield: Brilliant Stars
Sword & Shield: Fusion Strike
Sword & Shield: Celebrations
Sword & Shield: Evolving Skies
Sword & Shield: Chilling Reign
Sword & Shield: Battle Styles
Sword & Shield: Shining Fates
Sword & Shield: Vivid Voltage
Champion's Path
Sword & Shield: Darkness Ablaze
Sword & Shield: Rebel Clash
Sword & Shield
Sword & Shield: SWSH Black Star Promos
Sun & Moon: Cosmic Eclipse
Hidden Fates
Hidden Fates: Shiny Vault
Sun & Moon: Unified Minds
Sun & Moon: Unbroken Bonds
Detective Pikachu
Sun & Moon: Team Up
Sun & Moon: Lost Thunder
Sun & Moon: Dragon Majesty
Sun & Moon: Celestial Storm
Sun & Moon: Forbidden Light
Sun & Moon: Ultra Prism
Sun & Moon: Crimson Invasion
Sun & Moon: Shining Legends
Sun & Moon: Burning Shadows
Sun & Moon: Guardians Rising
Sun & Moon: Black Star Promos
Sun & Moon
XY: Evolutions
XY: Steam Siege
XY: Fates Collide
Generations
XY: BREAKpoint
XY: BREAKthrough
XY: Ancient Origins
XY: Roaring Skies
XY: Primal Clash

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy collectemall.app [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma „estender.net Szymon Przybył” (wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 8/65 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7712845068 i REGON 101389178.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Osoba obsługująca stronę Sklepu lub składająca zamówienie w Sklepie musi mieć ukończone 16 lat.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Kontakt ze Sklepem

 • Adres e-mail: [email protected]
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 37 1090 2590 0000 0001 5293 1762
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 602 703 770
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 - 17 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (wyłączając święta).

3. Zamówienia

Aby złożyć zamówienie należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć ikonkę „Koszyk”.
 2. Przy złożeniu Zamówienia nie wymagana jest Rejestracja w Sklepie.
 3. Kliknąć przycisk „Wypełnij dane do wysyłki”.
 4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 5. Wybrać rodzaj przesyłki – sposób dostarczenia Produktu.
 6. Kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
 7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 8. Produkt zostanie przekazany do wysyłki tylko po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i wpłynięciu opłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy
 • Płatność przelewem bankowym poprzez numer telefonu komórkowego Sprzedawcy

5. Wysyłka

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa (polecona, priorytetowa)
 • Przesyłka kurierska (Paczka w Ruchu)
 • Przez adres e-mail Klienta (dotyczy to tylko kodów do gry Pokémon Trading Card Online)

Zamówiony produkt Sklep wysyła za pośrednictwem wyżej wymienionych form wysyłkowych w czasie do pięciu dni roboczych. Okres pięciu dni roboczych nie obejmuje czasu dostawy przez firmy wysyłkowe.

6. Reklamacje

 1. W przypadku uszkodzenia Produktu lub jego niezgodności z zawartym Zamówieniem, Klient może złożyć reklamację pod adresem [email protected] podając numer Zamówienia oraz zaistniały problem.
 2. Brakujące Produkty zostaną dostarczone przez Sklep na jego koszt.
 3. Uszkodzony Produkt zostanie wymieniony (w przypadku jego dostępności na Sklepie) na taki sam na koszt Sklepu, wymieniony na inny o takiej samej wartości lub koszt Zamówienia (razem z kosztem dostawy) zostanie zwrócony Klientowi (w zależności od decyzji Klienta).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

7. Zwroty towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Towar należy odesłać na adres: Szymon Przybył, ul. Bratysławska 8/65, 94-035 Łódź.
 4. Sklep zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie oraz inne koszty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot nabywanych towarów do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 7. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać za pośrednictwem kuriera lub nie odbierać przesyłki.